Alak Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Alak Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem 4- Elleziy ‘alleme bilkalem 5- Allemel’insane ma lem ya’lem 6- Kella innel’insane leyatğa 7- Erra a hustağna 8- İnne ila rabbikerrü’câ 9- Eraeytelleziy yenha 10- Abden iza salla 11- Eraeyte in kane ‘alelhüda 12-

Tin Suresi Türkçe Okunuşunu ve Anlamı

Tin Suresi Türkçe Okunuşunu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil’emiyni 4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin 5- Sümme redednahü esfele safiliyne 6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun 7- Fema yukezzibuke ba’du biddiin 8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada’na ‘anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa’na leke zikreke 5- Feinne me’al’usri yüsren 6- İnne me’al’usri yüsren 7- Feiza ferağte fensab 8- Ve ila rabbike ferğab Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- Senin için bağrını

Duha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Duha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula 5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda 6- Elem yecidke yetiymen feava 7- Ve vecedeke dallen feheda 8- Ve vecedeke ‘ailen feağna 9- Femmel yetiyme fela takher 10- Ve

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Yasin 2- Vel kur’anil hakiym 3- İnneke le minel murseliyn 4- Ala sıratım müstekıym 5- Tenziylel aziyzir rahıym 6- Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7- Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun 8- İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel