Alak Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Alak Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Alak Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem 4- Elleziy ‘alleme bilkalem 5- Allemel’insane ma lem ya’lem...

Tin Suresi Türkçe Okunuşunu ve Anlamı

Tin Suresi Türkçe Okunuşunu ve Anlamı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tin Suresi Türkçe Okunuşunu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil’emiyni 4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin 5- Sümme redednahü esfele safiliyne 6-...

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bu yazı sabitlenmiştir.

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada’na ‘anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa’na leke zikreke 5- Feinne me’al’usri...

Duha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Duha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Duha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula 5- Ve lesevfe...

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Yasin 2- Vel kur’anil hakiym 3- İnneke le minel murseliyn 4- Ala sıratım müstekıym 5- Tenziylel aziyzir rahıym 6- Li tünzira...