Hüvallahüllezi Türkçe Okunuşu ve Anlamı (Haşr Sûresi, 22. 23. ve 24. Ayet)

Hüvallahüllezi Türkçe Okunuşu ve Anlamı (Haşr Sûresi, 22. 23. ve 24. Ayet) Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm. 23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn. 24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzül-hakîm. Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 22- O öyle Allah ki

Amenerrasulü Türkçe Okunuşu ve Anlamı (Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet)

Amenerrasulü Türkçe Okunuşu ve Anlamı (Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet) Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. 286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet,

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn Anlamı 1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2- Hamd o âlemlerin Rabbi, 3- O Rahmân ve Rahim, 4- O,

Xiaomi mi band 3 Türkçe dil desteği nasıl yapılır?

Herkese merhabalar, Bu yazımda Xiaomi mi band 3 cihaza sahip olan kişiler için Türkçe dil desteği nasıl yapılır? bunu anlatacağım. Yazıma tamamen başlamadan önce bu olayı sadece Android cihazla yapabileceğinizi söylemek istiyorum. Eğer hazırsanız, başlayalım. == Adımlar == PlayStore üzerinden Mi Fit uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Mi Band 3 ile eşleştirin. Mi Fit